Posts Tagged "ondernemerswerf"

Burgerzorg gevestigd op Ondernemerswerf Tiel

Burgerzorg gevestigd op Ondernemerswerf Tiel

Burgerzorg, thuiszorg op maat, heeft De Ondernemerswerf Tiel gekozen als regiolocatie Rivierengebied voor haar zorgdiensten. Burgerzorg heeft een landelijke dekking, staat dicht bij haar cliënten en werkt aanvullend en ondersteunend binnen de gezondheidszorg en gezondheidsbeleving. Uitgangspunt is dat de cliënt op een verantwoorde wijze zo normaal en aangenaam mogelijk in…

read more →